เอ็นแบตมินตัน Gosen

posted on 02 Apr 2011 21:00 by pu121thai in Badmintion
เอ็นแบตมินตัน Gosen

Gosen Bio Roots 70 
* Gauge: 0.70mm / 21 gauge
* Length: 10 Meter ( 33 Feet )
* Color: Jade Green
* Made in Japan
* ==================
* Staff Rating
* Power: 4
* Touch: 4
* Durability: 5
Gosen Bio Roots BS806 * Gauge: 0.72mm / 21 gauge
* Length: 10 Meter ( 33 Feet )
* Color: White Greenish
* Made in Japan
* ==================
* Staff Rating
* Power: 4
* Touch: 4
* Durability: 4
Gosen Bio Roots 68 
* Gauge: 0.68mm / 21 gauge
* Length: 10 Meter ( 33 Feet )
* Color: Jade Green
* Made in Japan
* ==================
* Staff Rating
* Power: 5
* Touch: 4
* Durability: 3

----------------------------------
อันนี้จากเว็บของ gosen update 2006
----------------------------------

Gosen NANOCUBIC อันนี้เรียก เอ็นนาโน
ART : BS900
Gauge: 0.70mm / 21 gauge
Length: 10 Meter ( 33 Feet )
Color: NANO GOLD

Resilience(ฟ้า) : 5
Durability(ส้ม) : 5
Filling(เขียว) : - เลขมากกระด้าง
Sound(แดง) : -
Control(น้ำเงิน) : 5
ความตึง 16-22 LBS

Gosen BIO ROOTS 66 อันนี้เรียก เอ็นไบโอ(เอ็นข้าวโพด)
ART : BS815
Gauge: 0.66mm / 22 gauge
Length: 10 Meter ( 33 Feet )
Color: JADE GREEN,WHITE,YELLOW,ROYAL BLUE

Resilience(ฟ้า) : 5
Durability(ส้ม) : 5
Filling(เขียว) : 4
Sound(แดง) : 4
Control(น้ำเงิน) : 5
ความตึง 18-24 LBS

Gosen new PRO 70 เหมือน pro 66 แต่ทนกว่า
ART : BS325
Gauge: 0.70mm / 21 gauge
Length: 10 Meter ( 33 Feet )
Color: WHITE,PURPLE,ROYAL BLUE

Resilience(ฟ้า) : 3
Durability(ส้ม) : 5
Filling(เขียว) : 3
Sound(แดง) : 4
Control(น้ำเงิน) : 3
ความตึง 20-24 LBS

Gosen PRO 66 
ART : BS323
Gauge: 0.66mm / 22 gauge
Length: 10 Meter ( 33 Feet )
Color: WHITE,PURPLE,ROYAL BLUE,YELLOW

Resilience(ฟ้า) : 5
Durability(ส้ม) : 4
Filling(เขียว) : 3
Sound(แดง) : 3
Control(น้ำเงิน) : 4
ความตึง 18-22 LBS

Gosen GS 80 
ART : BS320
Gauge: 0.70mm / 21 gauge
Length: 10 Meter ( 33 Feet )
Color: WHITE,PURPLE,ROYAL BLUE,YELLOW,BLACK

Resilience(ฟ้า) : 3
Durability(ส้ม) : 4
Filling(เขียว) : 3
Sound(แดง) : 3
Control(น้ำเงิน) : 3
ความตึง 18-23 LBS

Gosen GS 88 
ART : BS321
Gauge: 0.66mm / 22 gauge
Length: 10 Meter ( 33 Feet )
Color: WHITE,PURPLE,ROYAL BLUE,YELLOW,BLACK

Resilience(ฟ้า) : 4
Durability(ส้ม) : 3
Filling(เขียว) : 3
Sound(แดง) : 4
Control(น้ำเงิน) : 3
ความตึง 18-23 LBS

Gosen Super Micro อันนี้สำหรับมือตบเลย
แกนกลางมีอันเดียวโดดๆ 
ART : BS210
Gauge: 0.69mm / 22 gauge
Length: 10 Meter ( 33 Feet )
Color: AMBER,MIST BLUE,MIST GREEN,YELLOW,RED

Resilience(ฟ้า) : 3
Durability(ส้ม) : 5
Filling(เขียว) : 2
Sound(แดง) : 3
Control(น้ำเงิน) : 2
ความตึง 18-23 LBS

Gosen HY-SHEEP เอ้นหนามากขอบอก
ART : BS200
Gauge: 0.80mm / 20 gauge
Length: 10 Meter ( 33 Feet )
Color: AMBER,MIST BLUE,MIST GREEN,YELLOW,RED

Resilience(ฟ้า) : 2
Durability(ส้ม) : 3
Filling(เขียว) : 3
Sound(แดง) : 2
Control(น้ำเงิน) : 2
ความตึง 18-23 LBS

Gosen HY-SHEEP เอ้นหนา
ART : BS200
Gauge: 0.75mm / 21 gauge
Length: 10 Meter ( 33 Feet )
Color: AMBER,MIST BLUE,MIST GREEN,YELLOW,RED

Resilience(ฟ้า) : 2
Durability(ส้ม) : 3
Filling(เขียว) : 3
Sound(แดง) : 2
Control(น้ำเงิน) : 2
ความตึง 18-23 LBS 

Comment

Comment:

Tweet